2651076653 Ναπολέοντος Ζέρβα 28-30, Ιωάννινα info@ddimos.gr
 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Δημήτριος Δήμος & Συνεργάτες | Δικηγορικό Γραφείο Ιωάννινα

Ανταποκρινόμενο με αποτελεσματικότητα ακόμη και στις υψηλότερες απαιτήσεις και έχοντας πλήρη επίγνωση των προκλήσεων της σύγχρονης πραγματικότητας, το δικηγορικό γραφείο μας “Δημήτριος Δήμος & Συνεργάτες” το οποίο βρίσκεται στα Ιωάννινα, αναλαμβάνει με απόλυτη υπευθυνότητα και ευσυνειδησία πάσης φύσεως υποθέσεις, έχοντας τη δυνατότητα να διαχειριστεί αποτελεσματικά υποθέσεις σε στα Ιωάννινα και σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Πρώτιστο μέλημά μας κατά τον χειρισμό της κάθε υπόθεσης αποτελεί η διαρκής επικοινωνία και επαφή με τον πελάτη, η οποία, σε συνδυασμό με την διαρκή ενημέρωση και την πλούσια ενασχόληση και εξοικείωσή μας με ποικίλους κλάδους του δικαίου (ποινικό, φορολογικό, αστικό, οικογενειακό, εμπορικό και διοικητικό δίκαιο), αποτελούν το μεγαλύτερο εχέγγυο για την αποτελεσματική προάσπιση των εννόμων συμφερόντων των εντολέων μας.
 

 
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  Αγοραπωλησίες ακινήτων 
  Μισθώσεις, εμπορικές ή κατοικιών 
  Διαθήκες - κληρονομικά δικαιώματα 
  Άσκηση και αντίκρουση κάθε είδους αγωγών
  Διαζύγια, διατροφές & σχέσεις γονέων - τέκνων κ.α.
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  Αδικήματα που αφορούν την εμπορική δραστηριότητα​​​​
  Φορολογικά αδικήματα 
  Γενικό ποινικό κ.α.
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
  Σύσταση και παρακολούθηση εταιρείας​​​​​
  Εξυγίανση εταιρείας 
  Πτωχεύσεις  
  Προστασία δανειολήπτη κ.α.
 

 
Ακόμα, παρέχουμε υποστήριξη σε δικαστικές υποθέσεις και σε εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης διαφορών (διαιτησία – διαμεσολάβηση), αλλά και σε επίπεδο συμβουλευτικής δικηγορίας.
 
 
Σκοπός μας είναι πάντα η ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση των υποθέσεών σας. Κάθε υπόθεση συνεπάγεται για εμάς ενδελεχή έρευνα, σχολαστική προετοιμασία και υψηλού επαγγελματισμού εκπροσώπησή σας για τη δικαστική ή εξωδικαστική επίλυσή της.
 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

ή περάστε από το δικηγορικό μας γραφείο στα Ιωάννινα, για να συζητήσουμε την υπόθεση που σας απασχολεί και μαζί να βρούμε την καλύτερη λύση.